A községben nagyon sok népi tradíció és szokás van jelen a mai napig. Homoródon és Mirkvásán karácsony első napján a legények népviseletet öltenek így keresve fel a leányokat ünnepi dalokat énekelve. Szintén az előbb említett két településen minden évben a következő napokon elmaradhatatlanul bált szerveznek: karácsony másod napja, Új év első napja, Vízkereszt és Szent János napján.

Augusztus végén, szeptember elején Székelyzsomboron a fiatalok úgynevezett csőszök „Szüreti bált” szerveznek. Minden alkalommal a nap Isten tisztelettel kezdődik, a csőszök helyi népviseltbe öltöznek és részt vesznek az Isten tiszteleten. A múltban a csőszök azon személyek voltak, akik őrizték a szőlőt a tolvajoktól. Az Isten tisztelet után a fiatalok diszitett lovas szekerekre ülnek és elindulnak a faluba és szomszédos falvakba minél több személyt meghívni az esti bálba. Mindeközben zenei kísérettel népi dalokat énekelnek, borral kínálják azokat, akik az utcán vannak, gyakran kedv csinálóként még táncolnak is. Ha pedig leszáll az est mindenkit szeretettel várnak egy jó hangulatú bálba.

Mirkvásán lakodalom előtt egy nappal a fiatalság feldíszíti fenyő és zöldágakkal a menyasszony vagy a vőlegény kapuját. Hozzájuk csatlakozik a menyasszony/vőlegény családja is, akik vödröket töltenek meg vízzel és locsolják az ágakat. Az esküvő napján a fiatalok népviseletben főznek, majd kikérik a menyasszonyt, ezután pedig mindenki elmegy a polgári esketésre.

2007-ben egy pár személy újból meg alakította az egykoron létező fúvós zenekart Székelyzsomboron. Még abban az évben Orbán Mihály helybéli lakos kezdte el oktatni azokat a személyeket, akik csatlakoztak a zenekarhoz. Majd 2010-től Vágási István lakhelye Barót, Kovászna megye karmester vett át a csapatot, aki magasabb szinten oktatta a tagokat. 2014-ben a néptanács támogatásával egyenruhákat kaptak. Minden évben számos találkozón és összejövetelen vesznek részt. Az idén még a Budapesti Kultúrpalotába is meghívást kaptak. Ezen kívül játszanak: karácsonykor a templomban, temetéskor, március 15, pünkösd, kérésre pedig lakodalmas háznál. A csapat 15 tagból áll életkoruk változó 13-46 éves kor között.

Egy másik fontos esemény, ami egy évben sem maradhat el, a Kosaras bál. Megnevezését az étellel és itallal teli kosarakról kapta, amit a részt vevők hoznak magukkal. Fontos megemlíteni, hogy csak házaspárok lehetnek jelen és az ők meghívottiak. Az mulatságra minden alkalommal február első szombatján kerül sor. Amikor pedig éjfélt üt az óra, a szervezők közül a férfiak összeülnek és kiválasztják, hogy ki legyen a következő évben az a 2-3 házaspár, aki majd megszervezi a bált.

A következő összejövetel szintén egy bál, amit minden év februárjában vagy márciusában tartanak meg. Ezt úgy hívják a Vadász bál, a község erdészetéhez tartozó vadászok szervezik amikor az idény véget ér.