oraș

RUPEA

Cetatea Rupea, aşa cum ni se înfăţişează astăzi, acoperă o suprafaţă de aproape 11 ha cu ziduri, turnuri şi curţi interioare. Datorită poziţiei dominante pe care o ocupă în apropierea drumului european E60, în dreptul oraşului, este o prezenţă remarcabilă de la mare distanţă. Prima atestare documentară este din anul 1324, iar în urma programului de restaurare din anii 2010-2012, cetatea şi-a recuperat mare parte din zestrea originală, aflată mult timp în uitare.

oraș cetate

SIGHIȘOARA

Cetatea Sighișoara este centrul istoric vechi al municipiului Sighișoara, județul Mureș, România. Construită în secolul XII de coloniștii sași sub denumirea latină Castrum Sex, cetatea s-a păstrat neschimbată până astăzi, fiind locuită și în prezent. În 1999 cetatea a fost înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Cetatea este înconjurată de un zid cu o lungime de 930 m și a cărui înălțime inițială era de circa 4m. Ulterior, înălțimea zidului a fost mărită în unele locuri până la 14 m. Zidul a fost construit între secolul al XIV-lea și al XVII-lea ca protecție împotriva atacurilor turcești. Zidul avea 14 turnuri, din care 9 se păstrează până în ziua de azi. Turnurile funcționau ca sedii ale diferitelor bresle meșteșugărești și sunt următoarele:

 • Turnul cu Ceas (înălțime: 64m; turn-poartă)
 • Turnul Frânghierilor (aflat pe platoul Școlii din Deal, a fost restaurat în sec. al XIX-lea și servește actualmente ca locuință a îngrijitorului cimitirului evanghelic din deal)
 • Turnul Măcelarilor (hexagonal)
 • Turnul Cojocarilor (distrus în incendiul din 1676, dar a fost reconstruit; are 4 niveluri)
 • Turnul Țesătorilor (a fost dărâmat în 1858, pietrele fiind folosite pentru pavajul cetății)
 • Turnul Croitorilor (aflat pe partea opusă a Turnului cu ceas, este turn-poartă; are 2 etaje; pulberăria de aici a explodat în incendiul din 1676 distrugând turnul, care a fost reconstruit)
 • Turnul Giuvaergiilor/Aurarilor (incendiat de un trăsnet în 1809, a fost dărâmat în 1863, când pe fundamentul lui a fost construită sala de gimnastică a liceului german; Destinația actuală a turnului este cea de capelă a cimitirului începând din 1935 -1936)
 • Turnul Cositorarilor (înălțime: 25 m; patru etaje)
 • Turnul Tăbăcarilor (unul din cele mai vechi)
 • Turnul Fierarilor (ridicat în 1631 pe temeliile vechiului turn al bărbierilor; distrus în incendiul din 1676, dar a fost reconstruit)
 • Turnul Lăcătușilor și Dogarilor erau situate între Turnul Cizmarilor și Fierarilor.
 • Turnul Pescarilor se afla cândva pe malul Târnavei, mult mai în afara cetății, unde se găsea pe-atunci și moara. Rareori mai este amintit. Există doar pe macheta Muzeului din incinta Turnului cu Ceas.
 • Turnul Cizmarilor (marchează capătul nordic al zidului cetății; menționat în 1521, fortificat în 1603, distrus parțial în 1606, reconstruit în 1650, ars în 1676, reclădit în 1681).

Biserica

Saschiz

Pe locul unde altă dată se afla o bazilică romanică, s-a ridicat în anul 1493 o mare biserică fortificată în onoarea regelui Ștefan I al Ungariei. Biserica masivă, construită din piatră de carieră, în stil gotic, este de tip sală, întărită cu 22 de contraforturi. Sala este foarte lată și lungă, iar corul este închis pe trei laturi. În anul 1496 a fost terminat corul bisericii, iar în anul 1525 toate lucrările au fost finalizate.

biserica evanghelică fortificată

Cloașterf

A fost construită în secolul XVI, pe locul unei bazilici romanice mult mai vechi.  Ansamblul fortificat al Bisericii evanghelice-luterane se numără printre cele mai omogene din Transilvania, fiind opera coerentă a unei singure perioade de constructie (1521-1524), sub conducerea maestrului Ștefan Ungar din Sighișoara. Biserica are aspectul unui masiv reduit, deasupra navei și corului cu bolți în rețea înalțându-se un etaj fortificat, prevăzut cu ferestre de tragere și guri de aruncare. Incintă patrulateră, cu turnuri de colț în plan pătrat, cu acoperiș în pupitru.

biserica

Archita

Ansamblul fortificației și a bisericii din Archita este poziționat în centrul satului. Aceasta se află într-o stare de conservare bună ținând cont de vechimea sa. Fortificațiile se compun dintr-o incintă dublă și șase turnuri cu rol de apărare, din cele nouă care au fost inițial ridicate. Construcția bisericii a început de la o bazilică romană cu trei nave care se afla în mijlocul incintei, bazilică fără turn care a fost datată în ultima pătrime a secolului al XIII-lea. Modificările ulterioare, făcute în jurul anului 1500, au transformat-o într-o biserică gotică de tip hală. Tot în această perioadă s-a început și fortificarea ei.

cetăți țărănești

Bunești

Bunești: cetăți țărănești din secolele XIII-XVI, cu biserici de incintă în stil gotic, în centrul de comună și biserici fortificate în satele: Mesendorf, Roadeș și Viscri

Viscri este unul dintre satele săsești din Transilvania cunoscut datorită minunatei biserici fortificate detinute și incluse în lista de monumente UNESCO. Satul a devenit renumit și datorită faptului că este vizitat periodic de către Prințul Charles de Wales, care deține o proprietate  in localitate. Această situație s-a constituit într-un important vector european de promovare a zonei deosebit de pitorești din Transilvania.

cetate țărănească

Fișer

Cele mai multe dintre bisericile din zonă poartă semnele stilurilor romanic și gotic, iar uneori se văd influnţe baroce, sau neoclasice. Biserica din Fișer, biserică evanghelică de incintă, datată din secolele XV-XVI, este decorată însă cu picturi renascentiste. Zidul de incintă este întărit cu două turnuri, iar pe latura sud-vestică este dublat de un zwinger, ţarcul-capcană zidit.

Biserica evanghelică

Dacia

Biserica evanghelică fortificată din Dacia, comuna Jibert, județul Brașov, a fost construită în 1500 pe baza unei vechi bazilici romanice datată din secolul al XIII-lea. La intersecția celor 2 străzi principale ale satului, pe un teren plat, se afla cetatea bisericească a acestui sat din Scaunul Rupea.

Biserica evanghelică

Drăușeni

Biserica evanghelică fortificată din Drăușeni, comuna Cața, județul Brașov, a fost construită în secolul al XIII-a pe baza unei vechi bazilici romane. Ansamblul bisericii evanghelice fortificate este format din biserică, incinta fortificată cu drum de apărare, patru turnuri, un bastion și turn de poartă.

zona

Racoș

Coloanele de bazalt de la Racoș (monument al naturii) alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic) situată în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Racoș. Rezervația naturală cu o suprafață de 1,10 ha, a fost declarată arie protejată și reprezintă masive columnare de bazalt, cu o geologie caracterizată prin prezența scurgerilor de lavă.

Lacul Brazi (cum se numește el de fapt) este cea mai noua parte a Carierei Brazi. Lacul a început sa se formeze după încetarea activității miniere si este cunoscut pentru culoarea lui verde smarald. Putem observa peretele sud-vestic ce înconjoară lacul cu o lungime de 300m si înalt de 50m, care marchează versanții verticali ai excavației miniere. Curgerile bazaltice din zona au mai multe forme cum ar fi coloane verticale, curgeri orizontale, lave cordate si microcoloane orizontale secționate de frontul vertical de exploatare miniera, având aspectul de “pavaj vertical”.

A fost construit un castel în 1624 de familia grofului István Sükősd, pe domeniul primit de acesta de la principele Gabriel Bethlen. Zidurile închideau o incintă rectangulară întărită la colţuri cu bastioane circulare. În ciuda aspectului de cetate, construcţia a fost în primul rând o reședinţă nobiliară luxoasă și confortabilă, fortificată totuși pentru a face faţă unei eventuale năvăliri turcești, dar mai ales pentru a rezista răscoalelor ţărănești.